top of page
Privacyverklaring

We geven je hier een overzicht hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ? 
 

 • Contactgegevens 

 • Factuurgegevens 

 • Gegevens noodzakelijk voor producten die jullie bij ons afnemen.

 

WAARVOOR VERWERKEN WE DEZE PERSOONSGEGEVENS? 
 

 • We gebruiken deze gegevens voor het uitvoeren van onze diensten

 • Relatiebeheer

 • Het adviseren over diensten

 • Marketingactiviteiten

 • Versturen nieuwsberichten

WANNEER MOGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN? 
 

 • Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met jou 

 • Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden 

VERSTREKKEN WIJ JOUW GEGEVENS AAN DERDEN?

 • Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan anderen. 

 • We verwerken je gegevens wel met een aantal softwarepakketten welke nodig zijn voor onze bedrijfsvoering (o.a. facturatie, e-mail). 

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

 • Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

HOE KUN JE CONTROLE UITOEFENEN OP VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS?

 • Aanpassing van gegevens

 • Inzage in jouw gegevens 

 • Bezwaar tegen gebruik gegevens 

 • Wissen van gegevens 

  Let op: We hebben een minimale set gegevens nodig om onze diensten te kunnen leveren. 

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

 

 • We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 

 

WAT MOET JE NOG MEER WETEN? 

 • Als Google Partner hebben wij geen inzage in gegevens die je verwerkt met Google G Suite. We zijn geen gegevensverwerker van die data. Google voldoet aan de eisen van de GDPR. We kunnen je meer info geven over hoe je jouw verwerkersovereenkomst met Google kunt vinden en activeren. 

 • Klachtrecht: neem contact met ons op. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


CONTACT:
Everclouds / Everminds B.V.
Valkstraat 21
3514 TG  UTRECHT
030-2368992
info@everclouds.nl
 

bottom of page